trungnguyen, trung nguyên, com.biz.name.org.store.info

Tiền để:

Mua lại domain trungnguyen.(com.biz.name.org.store.info)

Mua cà phê hạt của người dân với giá cao hơn 10% so với các hãng khác.

Giảm tiền sang nhượng thương hiệu cho các cửa hàng

Tăng lương cho nhân viên


Không làm hết việc,nhượng lại hoặc cho mượn các domain sau:

Kinh doanh về lốp ô tô, lopoto.com

Kinh doanh về bếp ga, bepga.com

Hà nội,Sài gòn kinh doanh nhà nghỉ: nhanghihanoi.com ,nhanghisaigon.com

Cho thuê xe con tự lái,Xecontulai.com

Liên lạc trực tiếp,chính chủ
TOPlist